Tagged: teorija relativnosti

Je li moguće putovanje kroz vrijeme?

Je li moguće putovanje kroz vrijeme? Odgovor: DA! Odgovor je intrigantan, ali trebamo imati na umu kako pitanje ne glasi: “Je li došlo do putovanja kroz vrijeme?” Sve što smo pitali bilo je u...

Što su crvotočine?

Što su crvotočine? Crvotočina je teorijski prolazak kroz prostor-vrijeme koji bi mogao stvoriti prečac za duga putovanja preko svemira. Crvotočine su predviđene općom teorijom relativnosti, ali treba imati na umu da crvotočine donose sa...

Paradoks blizanaca

Paradoks blizanaca Kao dio Einsteinove posebne teorije relativnosti, ovaj veoma popularni misaoni pokus predviđa sporiji tijek vremena u blizini tijela velikih masa, a pojava nastaje zbog pokusima potvrđenog, fenomena zvanog dilatacija vremena zbog kojega...