Author: Barbara Pem

najopasnije stablo na svijetu

Najopasnije stablo na svijetu – Manchineel

Manchineel (Hippomane mancinella), najopasnije stablo na svijetu,  dio je porodice mlječikovki rasprostranjeno u Srednjoj Americi i na Karibima, a može se naći i u dijelovima Južne Amerike, Meksika i SAD-a (Florida). Doseže visinu od 15 metara,...